Voordelen voor werkgevers

Je bent hier:

Voordelen van het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt samengevat

Er is een groot aantal regelingen waarvan je als werkgever gebruik van kunt maken, wanneer je iemand op basis van de Banenafspraak en de Quotumwet in dienst wil nemen. Sinds de invoering van de Participatiewet verschillen de situaties per gemeente, dus het is altijd aan te bevelen om voor elke gemeente de desbetreffende specifieke informatie en bronnen te raadplegen.

Sinds maart 2019 is daarvoor de regelhulp financieel cv van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Met deze regelhulp bepaal je of dat kan en hoe hoog je voordeel is.

 

Disclaimer: De in de regelhulp getoonde uitkomsten en bedragen zijn een schatting. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen.

 • Aanvraag proefplaatsing: een werknemer maximaal 2 maanden mee laten draaien op proef binnen uw bedrijf met behoud van uitkering. Met de intentie om bij goed functioneren na afloop van de proefperiode ten minste een halfjaarcontract aan te gaan.

 

 

 • Loondispensatie: maximaal vijf jaar lang de Wajongere betalen naar prestatie op basis van een loonwaarde die wordt vastgesteld in samenspraak met een arbeidsdeskundige van het UWV.Loonkosten subsidie: compensatie van het verschil tussen de productiviteit van de werknemer en het wettelijk minimumloon. Tot maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Daarnaast is er een vergoeding van 23,5% voor de werkgeverslasten.

 

 • Loonkostenvergoeding: voordeel voor de werkgevers die mensen in dienst nemen met een doelgroepverklaring LKV. De aanvraag van het LKV regel je bij de aangifte loonheffingen. De Belastingdienst betaalt het LKV na afloop van het kalenderjaar automatisch aan je uit.

 

 • (Jeugd-)Lage Inkomens Voordeel: Een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die mensen in dienst hebben met een laag inkomen. Het recht op en de hoogte van het (Jeugd-) LIV wordt vastgesteld in het jaar jaar na het kalenderjaar waarover het (Jeugd-)LIV wordt berekend.

 

 • No-risk polis: regeling voor looncompensatie bij ziekte of handicap van een werknemer. Dit houdt in voor jou als werkgever:
  Een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt;
  Geen hogere premie hoeft te gaan betalen voor de Ziektewet;
  Geen hogere premie hoeft te betalen op het moment dat je werknemer in de WGA komt.
  De no-riskpolis geldt meestal 5 jaar.

 

 • Jobcoaching: persoonlijke ondersteuning op de werkvloer, door een externe of interne jobcoach. Een externe jobcoach werkt voor een erkende jobcoachorganisatie en legt verantwoording af aan het UWV. Dit is een voorziening die de werknemer zelf kan aanvragen. De werkgever kan in plaats van de hulp van een externe jobcoach, subsidie aanvragen voor een interne jobcoach. De werkgever zorgt dan zelf voor een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en regelt een interne jobcoach voor begeleiding op de werkvloer.