Lage-inkomens voordeel

Je bent hier:

In de Participatiewet is geregeld dat werknemers waarvoor u loonkostensubsidie ontvangt aanspraak kunnen maken op begeleiding op de werkplek. Om te zorgen dat de jobcoaching lijkt op die van het UWV is gemeenten aangeraden om de UWV-regels rond jobcoaching te volgen. Vraag bij het werkgeversservicepunt van de gemeente waar de werknemer woont hoe de jobcoaching geregeld is.

Bron: Mensen met een beperking aan de slag helpen: instrumenten en stappenplannen voorwerkgevers per doelgroep van de Banenafspraak. Geraadpleegd 15 juni 2017, www.awvn.nl.

Het lage-inkomensvoordeel is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2017. Deze regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Wanneer heb je recht op het Lage Inkomens Voordeel?

Je hebt recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan alle volgende voorwaarden.
De werknemer:

  • is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen;
  • had een gemiddeld uurloon tussen € 9,82 en € 12,29 in 2018,
    of heeft een gemiddeld uurloon tussen € 10,05 en € 12,58 in 2019;
  • heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;
  • heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Hoe werkt het?

Je hoeft het LIV niet aan te vragen. Het UWV berekent op basis van je loonaangiften voor welke werknemers je recht hebt op het LIV. Het is daarom belangrijk dat je het aantal verloonde uren goed invult. Als je recht hebt op het LIV, dan ontvang je eerst van het UWV een voorlopige berekening met daarbij specificaties. Je ziet daarin voor welke werknemer(s) je recht hebt en welk bedrag daarbij hoort. De definitieve berekening en betaling ontvangt je van de Belastingdienst. Als je voor een werknemer recht hebt op het LIV en het LKV, dan wordt alleen de hoogste tegemoetkoming betaald. Zijn de bedragen van het LIV en het LKV even hoog, dan wordt alleen het LKV betaald.

Jeugd-LIV

De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Deze regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Het minimumjeugdloon is per 1 juli 2017 verhoogd. Daardoor heb je als werkgever meer kosten om werknemers van 18 tot en met 21 jaar in dienst te hebben of te nemen. Met het jeugd-LIV kun je hiervoor een jaarlijkse tegemoetkoming krijgen.
Wanneer heb je recht op het jeugd-LIV?
Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2019.

Je hebt recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende 3 voorwaarden.
De werknemer:

  • is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen;
  • is op 31 december van het voorgaande jaar 18, 19, 20 of 21 jaar;
  • heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd en dat voor 2018 valt binnen de volgende onder- en bovengrens:
Leeftijd op 31 december 2017:Gemiddeld uurloon in 2018 is minimaal:Gemiddeld uurloon in 2018 is lager dan:
21 jaar€ 8,40€ 9,82
20 jaar€ 6,91€ 9,34
19 jaar€ 5,43€ 7,69
18 jaar€ 4,69€ 6,04

Hoe werkt het?

Het jeugd-LIV hoef je niet zelf aan te vragen. Het UWV berekent op basis van je aangiften loonheffingen voor welke werknemers je recht hebt op het jeugd-LIV. Het is daarom belangrijk dat je het aantal verloonde uren goed invult. Als je recht hebt op het jeugd-LIV, ontvang je eerst van het UWV een voorlopige berekening met daarbij specificaties. Je ziet daarin voor welke werknemer(s) je recht hebt en welk bedrag daarbij hoort. Je ontvangt de voorlopige berekening over 2018 in 2019. De definitieve berekening en betaling ontvang je van de Belastingdienst.

Als je voor een werknemer recht hebt op het jeugd-LIV en het LKV, dan worden beide tegemoetkomingen betaald.

Bron: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/lage-inkomensvoordeel-liv/index.aspx.

Geraadpleegd op 02-04-2019