Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website van EEGA Plus. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud

De inhoud van deze website is door EEGA Plus met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de getoonde informatie kunnen door de bezoeker geen rechten worden ontleend. EEGA Plus houdt zich het recht voor de informatie op deze website te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. EEGA Plus aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van schade, ontstaan door mogelijke onjuistheden of incompleetheid met betrekking tot de inhoud van de EEGA Plus website.

Beschikbaarheid

Wij streven naar een doorlopende beschikbaarheid van de website, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen indien de website (tijdelijk) niet beschikbaar blijkt te zijn.

Auteurs- en intellectueel eigendomsrecht

EEGA Plus heeft het auteursrecht op deze website. Vermenigvuldiging in welke voor vorm of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door EEGA Plus.