No risk polis

Je bent hier:

No risk polis

De no-riskpolis is een regeling die voor jou als werkgever geldt op het moment dat je een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt.

De regeling houdt in dat:

  • een Ziektewet-uitkering van UWV voor je werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt. Een Ziektewet-uitkering is 70% tot 100% van het dagloon.
  • geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.

Wanneer en hoelang geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt bijvoorbeeld in deze situaties voor je werknemer:

  • Hij heeft bij het begin van zijn dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
  • Hij valt onder de doelgroep van de banenafspraak.
  • Hij heeft of had problemen door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs.

De no-riskpolis hoeft niet van tevoren aangevraagd te worden voor je werknemer. Op het moment dat je werknemer ziek wordt, geef je op het formulier aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. Het UWV beoordeelt dan of hij op basis van de voorwaarden van de no-riskpolis een Ziektewet-uitkering krijgt.
De no-riskpolis geldt meestal 5 jaar. Dit betekent dat het UWV een Ziektewet-uitkering betaalt als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf het moment dat de no-riskpolis geldt. Meestal is dat de datum waarop het dienstverband ingaat.

Als je werknemer ziek wordt, geef dit dan binnen 6 weken aan het UWV door. Doe dit bij voorkeur online via Digipoort of de Verzuimmelder. Het is belangrijk dat de ziekmelding op tijd doorgegeven wordt, omdat je anders een boete kunt krijgen van maximaal € 455.

Ontvang je van de gemeente loonkostensubsidie voor de werknemer? Dan informeert het UWV de gemeente zodra je op basis van de no-riskpolis voor je werknemer een Ziektewet-uitkering krijgt.
De loonkostensubsidie stopt dan. Je hoeft hier zelf dus niets voor te doen.

Bron: https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/no-risk-polis.pdf
Geraadpleegd op 2 april 2019