AANVRAAG PROEFPLAATSING

Je bent hier:

U heeft de intentie een werknemer in dienst te nemen, maar twijfelt over diens geschiktheid voor de baan. In dat geval kan een proefplaatsing uitkomst bieden. De werknemer komt bij u werken, maar u hoeft nog geen loon te betalen.

Zo’n proefplaatsing duurt in principe twee maanden, maar kan langer duren vanwege de beperkingen van de werknemer of diens afstand tot de arbeidsmarkt of vanwege de complexiteit van het werk. Een proefplaatsing duurt maximaal zes maanden. Het UWV moet vooraf toestemming geven voor een proefplaatsing.

Het UWV geeft deze toestemming alleen als

  • De werknemer anders moeilijk aan het werk komt.
  • De werknemer niet eerder bij u heeft gewerkt of stage heeft gelopen op dezelfde functie.
  • U de intentie heeft de werknemer na afloop van de proefplaatsing voor minstens zes maanden in dienst te nemen.
  • U een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering heeft waar de werknemer onder valt.

Extra aandachtspunten bij aanvragen proefplaatsing

  • Leent u de werknemer uit aan een andere werkgever? Zorg dan dat de inlener de aanvraag voor de proefplaatsing mede ondertekent.
  • Let op: als u tijdens de proefplaatsing al gebruik wilt maken van een jobcoach of andere voorzieningen op de werkplek, dan moet u instrumenten ook meteen aanvragen.
  • Mocht uw werknemer ziek worden tijdens de proefplaatsing, vraag dan bij de werknemer na of hij zich heeft ziekgemeld bij het UWV. Het UWV kan de proefplaatsing opschorten tijdens ziekte.
  • Als u na afloop van de proefplaatsing een contract aanbiedt, mag u in dit contract geen proeftijd of uitzendbeding meer opnemen.

Bron: https://www.awvn.nl/publicaties/brochure/mensen-met-een-beperking-aan-de-slag-helpen/.

Geraadpleegd 17-9-19