Voorziening aanpassing werkplek

Je bent hier:

Voorziening aanpassing werkplek

Voor werknemers met een beperking kan het nodig zijn voorzieningen te regelen, zodat zij hun werk kunnen doen.

Denk hierbij aan:

  • Aanpassingen aan het gebouw waarin gewerkt wordt, de werkplek of de productie- en/of werkmethodes.
  • De inzet van hulpmiddelen om het werk te kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld specifieke software voor slechtzienden of orthopedische werkschoenen.
  • Vervoersvoorzieningen om te zorgen dat iemand met aangepast vervoer naar het werk kan komen.

Wie regelt de werkvoorzieningen?

  • Werkt de werknemer vanuit de Wsw in uw bedrijf? Dan is het sociale werkbedrijf verantwoordelijk voor deze voorzieningen.
  • Ondersteunt de gemeente de werknemer vanuit de participatie- wet naar werk? Dan is de gemeente verantwoordelijk voor de werkvoorziening tot het moment dat de werknemer twee jaar lang het wettelijk minimumloon heeft verdiend. Daarna is het UWV verantwoordelijk voor de voorzieningen.
  • Voor werknemers die vanuit het UWV worden ondersteund naar werk regelt het UWV de werkvoorzieningen.

Bron: Mensen met een beperking aan de slag helpen https://www.awvn.nl/publicaties/brochure/mensen-met-een-beperking-aan-de-slag-helpen/

Geraadpleegd 17-9-19