Vooroordelen over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Je bent hier:

Het is belangrijk om te erkennen dat vooroordelen een negatief effect kunnen hebben op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die moeilijk toegang hebben tot werk of die op zoek zijn naar werk, maar om welke reden dan ook niet geheel zelf in staat zijn om dit te vinden. Vooroordelen kunnen een barrière vormen voor deze mensen om werk te vinden of te behouden, omdat ze belemmerend kunnen werken op het gebied van werving en selectie vanuit de werkgevers. In de praktijk merk ik dat vooroordelen ook een negatief effect hebben op het zelfvertrouwen van de werkzoekenden.

Vooroordelen over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Sommige vooroordelen zijn bijvoorbeeld het idee dat ze niet gemotiveerd zijn om te werken, dat ze niet betrouwbaar zijn of dat ze niet over de juiste vaardigheden beschikken. Dit zijn echter allemaal aannames die gebaseerd zijn op vooroordelen en niet op feiten. In werkelijkheid zijn mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vaak zeer gemotiveerd om te werken en zijn ze net zo capabel en geschikt voor werk als ieder ander.

Wel is een juiste match belangrijk tussen dat wat de werkzoekende in huis heeft en wil/kan leren en dat wat de werkgever zoekt. Dit betekent vaak dat een meer op maat gemaakt voortraject nodig is . Denk hierbij aan een open gesprek tussen werkgever en werkzoekende over werkvoorwaarden, omstandigheden en mogelijkheden.

 

‘Ik durf niet te solliciteren, omdat ze mij toch niet goed genoeg vinden. Ik voldoe niet aan de arbeidsvoorwaarden’

 

De maatschappij legt de lat erg hoog voor het vinden van een baan. Er zijn vaak arbeidsvoorwaarden waar iemand aan moet voldoen, zoals een juist diploma of certificaat. Indien je dit niet kunt aantonen willen sommige werkgevers niet eens in gesprek met een kandidaat, terwijl dit wellicht wel een goede match zou kunnen zijn. Dit legt een enorme druk op de schouders van jongeren zonder diploma en ze zijn bang voor de continue afwijzing dat ze niet goed genoeg zijn door het niet hebben van een diploma. Juist als werkcoach bij EEGA Plus vinden wij het belangrijk dat een werkzoekende kansen en mogelijkheden in de maatschappij krijgt. En dat er echt gekeken wordt naar de kwaliteiten en persoonlijkheid van de werkzoekende. Leergierigheid, affiniteit met de werkbranche en enthousiasme zijn vaak factoren die hierbij van doorslaggevende betekenis zijn.

Het is belangrijk om vooroordelen over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Dit is een belangrijk speerpunt voor EEGA Plus. Het bieden van een traject op maat is hier een goed voorbeeld van. Een deelnemer kan zich ontwikkelen in hetgeen wat passend is bij het werk wat hij/zij graag wil doen. Hierbij worden passende scholingsmodules aangeboden en ook trainingen gericht op het aanleren van werknemersvaardigheden. Daarnaast krijgt een deelnemer begeleiding bij het voeren van gesprekken met werkgevers en zijn/haar passende werkvoorwaarden worden in kaart gebracht. Dus enerzijds door de deelnemer zo goed mogelijk op de arbeidsmarkt voor te bereiden en anderzijds de werkgever zo open mogelijk te laten kijken en kennis te laten maken met de mens achter de sollicitant, bereiken we dat vooroordelen minder aan de orde zijn. Hierdoor verplaatst de focus van dat iemand minder goed kan naar de kwaliteiten die iemand wel in huis heeft.

 

Marit Hullen
Werkcoach EEGA Plus