Bij EEGA Plus begeleiden we jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk. Ons traject naar werk is op maat en past bij jouw wensen en mogelijkheden.

Het intake en onderzoek team van EEGA Plus bestaat uit psychologen, beroepskeuzeadviseurs, gedragskundigen en arbeidsdeskundigen. Al onze medewerkers zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die zijn uitgevallen uit het reguliere onderwijs. Hoe de onderzoekfase van ons traject naar werk eruit ziet vertellen we je graag.

Kennismaking en intake

De eerste stap is de kennismaking met EEGA Plus. We hebben een oriënterend gesprek om te kijken of je binnen het traject past. We vertellen je over onze werkwijze en wat je kunt verwachten. Ook komen we graag meer te weten over jou. We nodigen je daarom uit voor een intakegesprek. Daarnaast overleggen we met je verwijzer of er mogelijkheden zijn om deel te nemen aan een traject naar werk bij EEGA Plus. We doen dan een voorstel om de Talentenexpeditie in te zetten.

Talentenexpeditie: het onderzoek

Onze Talentenexpeditie geeft duidelijkheid over jouw beroepsmogelijkheden en vaardigheden. We stellen je mogelijkheden vast ten aanzien van werk. Het vraagt om een grote inzet vanuit jouw kant. In deze fase worden beslissingen genomen over je toekomst. Je went tijdens de Talentenexpeditie aan ritme, structuur, de begeleiders en de aanpak. Zodra we hetzelfde denken over de ontwikkelingsmogelijkheden stellen we een plan op. Na de Talentenexpeditie rapporteren we altijd aan de verwijzer. Het kan zijn dat we een voorstel doen over een traject bij EEGA Plus of een ander traject. Het is de taak van de verwijzer om hierover te oordelen. Zodra er goedkeuring is gaan we van start met het traject.

Stappen Talentenexpeditie

In totaal duurt onze expeditie acht weken. Het kan voorkomen dat in de vierde week alles al duidelijk is, de eindrapportage kan dan gemaakt worden. De Talentenexpeditie bestaat uit de volgende stappen:

  • 1. Intake en leerstijlen onderzoek.
  • 2. Beroepskeuze onderzoek.
  • 3. Assessmentperiode.
  • 4. Oriëntatieperiode.
  • 5. Oplevering van de eindrapportage en Arbeidsintegratieplan (AI plan).

De Talentenexpeditie maakt duidelijk welke kwalificaties je nodig hebt om te kunnen werken. Tevens wordt duidelijk welke begeleiding of welk traject je helpt om aan werk te komen. Heb je een vraag over onze werkwijze? Bel of mail gerust!