Wie ben jij en wat kan je?

Fase 1 van het Traject naar werk. Je ondergaat een uitgebreide intake. Het onderzoeksteam van EEGA Plus bestaat uit psychologen, beroepskeuzeadviseurs, gedragskundigen en arbeidsdeskundigen. Alle medewerkers zijn gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren die iets anders zoeken dan het reguliere onderwijs.

Kennismaking en intake

De eerste stap is de kennismaking met EEGA Plus. Je start met een oriënterend gesprek. Je krijgt informatie over onze werkwijze en wat je kunt verwachten. Daarnaast vertel je ook wat over jezelf. Na het oriënterende gesprek word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Ondertussen overleggen wij met je verwijzer of er de mogelijkheid is om deel te nemen aan een Traject naar werk bij EEGA Plus. We doen dan een voorstel om de Talentenexpeditie in te zetten.

Talentenexpeditie: het onderzoek

De Talentenexpeditie geeft duidelijkheid over jouw beroepsmogelijkheden en vaardigheden. Jouw mogelijkheden ten aanzien van werk worden vastgesteld. In deze fase ga je leren om beslissingen te nemen over je toekomst. Je went tijdens de Talentenexpeditie aan ritme, structuur, de begeleiders en de werkwijze. Zodra we hetzelfde denken over de ontwikkelingsmogelijkheden stellen we samen een plan op. Na de Talentenexpeditie rapporteren we altijd aan de verwijzer. Het kan dan zijn dat we een voorstel doen over een traject bij EEGA Plus, of een ander traject. Het is de taak van de verwijzer om hierover te oordelen. Zodra er goedkeuring is gaan we van start.

Stappen Talentenexpeditie

In totaal duurt deze expeditie acht weken. Daarna wordt de eindrapportage gemaakt. De Talentenexpeditie bestaat uit de volgende stappen:

  • 1. Intake en leerstijlen-onderzoek
  • 2. Beroepskeuze onderzoek
  • 3. Assessmentperiode
  • 4. Oriëntatieperiode
  • 5. Oplevering van de eindrapportage en Arbeidsintegratieplan (AI plan)

De Talentenexpeditie maakt duidelijk welke kwalificaties je nodig hebt om te kunnen werken. Tevens wordt duidelijk welke begeleiding of welk traject je helpt om aan werk te komen. Heb je een vraag over onze werkwijze? Bel of mail gerust!