Leren door te doen

Je bent hier:

Stel je eens voor: je probeert te leren fietsen door middel van 20 boeken te lezen over leren fietsen. En iemand vertelt hoé je moet fietsen, maar je nooit op een fiets stapt. Lijkt onmogelijk, toch? We weten allemaal dat je alleen leert fietsen door te doen, door te vallen en weer op te staan. Zo is het ook met alle andere vaardigheden die je moet aanleren om in je werkzame leven duurzaam aan de slag te gaan. Maar vallen en opstaan in een wereld die voornamelijk gericht is op theorie, hoe doe je dat eigenlijk?

Oplossen begint bij bewustwording

Op het moment is de werkeloosheid onder jongeren hoger dan ooit tevoren. Veel van deze jongeren lopen vast, onder andere door het gebrek aan werkgelegenheid, uitval binnen het onderwijs en het ontbreken van praktische vaardigheden. Om deze crisis op te lossen moeten we eerst erkennen dat we een probleem hebben. En dat alles begint met bewustwording. Daarom wordt er jaarlijks op de Dag van de Jongerenvaardigheden extra aandacht gevraagd voor de mogelijkheden om jongeren goede praktische vaardigheden aan te leren, en wat er moet veranderen aan het huidige leerstelsel om dat te kunnen bereiken. Deze dag benadrukt ook de belangrijke rol van vaardige jongeren bij het aanpakken van de huidige en toekomstige uitdagingen binnen onze samenleving.

In de loop der jaren

Ervaring opdoen in de praktijk terwijl je bijleert op basis van theorie is overigens niet iets van de laatste jaren. Meer dan 100 jaar gelden werden er in Australië, als gevolg van een epidemie, de eerste cursussen ontwikkeld waarin gezondheidsinspecteurs per brief werden opgeleid, terwijl ze aan het werk waren. De verbinding tussen werken en leren werd in die tijd al effectief bewezen. Tegenwoordig richt het grootste deel van de opleiders zich op het onderwijzen door middel van theorie, aangevuld met een deel praktijkervaring in de vorm van stages. Op deze manier kunnen jongeren alvast wat praktijkervaring opdoen voordat ze in het werkveld worden losgelaten. Maar wat als je, zoals veel van onze deelnemers, vastloopt binnen het reguliere onderwijs en daardoor deze ervaringen niet kunt opdoen?

Hoe doen wij dat?

Jongeren die bij EEGA Plus een traject volgen krijgen de kans om, naast theoretische kennis, veel ervaring op te doen in de praktijk. Vanaf het moment dat zij over de drempel stappen wordt er gekeken naar wat ze kunnen en waar hun kansen liggen. We kijken samen met de deelnemer naar waar hun talenten liggen en hoe we deze kunnen inzetten op de arbeidsmarkt. Door de boeken te combineren met bijvoorbeeld het uitvoeren van opdrachten in de praktijk (stages) kan een deelnemer de geleerde theorie gelijk in praktijk uitproberen en het zich eigen maken. Leer je makkelijker in de praktijk dan uit een boek? Geen probleem, dan zoeken we samen een stageplaats waar jij, naast ervaring, ook praktijkverklaringen kunt behalen. Op deze manier worden de werkprocessen die jij in de praktijk geoefend en uitgevoerd hebt afgetoetst. Dit zorgt ervoor dat de verworven vaardigheden worden erkend en gecertificeerd.

Vallen en weer leren opstaan

Al onze deelnemers lopen tijdens hun traject verschillende stages om zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen en nieuwe vaardigheden te vergaren. Ook bij het volgen van trainingen werken de deelnemers aan het zich eigen maken van nieuwe praktijkvaardigheden. Door in een veilige omgeving alvast te kunnen oefenen met hun nieuwe vaardigheden, te kunnen vallen en weer leren opstaan, zorgen we ervoor dat onze jongeren uitgerust zijn met een ‘skillsbox’ volgepropt met ervaringen. Met deze skillsbox in de hand is de drempel tot de wereld van werk een stuk lager en weten deze jongeren beter hun weg te vinden op de arbeidsmarkt.

Cathy de Jong 
Trajectondersteuner EEGA Plus