Landelijke dag tegen pesten

Je bent hier:

Heb jij voor het nieuwe jaar het voornemen om af te vallen, gezonder te eten, te stoppen met roken, meer te bewegen, eerder naar te bed gaan of een ander goed voornemen? Vaak beginnen we met de beste bedoelingen, maar halverwege zakt het toch weer in om vervolgens op Blue Monday volledig in de piepzak te raken. Het goede voornemen belandt in de prullenbak en we pakken het oude patroon weer op. In deze blog leer je hoe je dit kan doorbreken en een succes kan maken van jouw goede voornemens in 2022.

Vandaag (maandag 19 april 2021) is de Landelijke Dag tegen Pesten. Op deze dag wordt in Nederland extra aandacht besteed aan het stoppen van pesten. Er wordt bewust stilgestaan bij pesten en de gevolgen van pesten voor zowel slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders. Pesten komt helaas overal voor: op scholen, op het werk, bij sportverenigingen en zelfs in bejaardentehuizen. Pesten is een vorm van agressie en bedoeld om een ander pijn te doen. Het kan lichamelijk pijn doen of het kan geestelijk pijn doen. Als je gepest wordt, maakt dat je onzeker en daar kun je je leven lang last van hebben.

Waarom pesten mensen?

Pesten heeft geen enkel nut en maakt iets kapot. Maar waarom pesten mensen dan? Er zijn diverse redenen te benoemen: problemen thuis, een negatief zelfbeeld, groepsdruk, jaloezie, eenzaamheid en ga zo maar door. Het kan ook zijn dat iemand zelf gepest is en niet meer het gevoel van gepest worden wil hebben en hierdoor iemand anders een naar gevoel wil geven om zelf weer een beter gevoel te krijgen. Wat de reden ook is, het mag duidelijk zijn dat er nooit een geldige reden aanwezig is om te pesten!

Pestgedrag bij EEGA Plus

Bij de intake van EEGA Plus geven veel deelnemers aan gepest te zijn geweest. Deze deelnemers vermeden hierdoor school, haalde slechtere cijfers met als gevolg: uitval. Als we naar ze luisteren heeft pesten een effect gehad. Er is vaak sprake van een daling van het zelfvertrouwen, onzekerheid en opgebouwde angsten.

Opvallend is dat er bij EEGA Plus zelden gepest wordt. Een geïnterviewde deelnemer van EEGA Plus over dit onderwerp geeft aan dat dit komt doordat de deelnemers bij EEGA Plus meestal zelf al een pestverleden hebben. Hij vertelt dat de deelnemers door hun beperking in het verleden altijd anders zijn geweest dan de ‘rest’ en hierdoor het mikpunt waren. Deze jongeman die anoniem wil blijven heeft zelf een vorm van autisme. Hij heeft in het verleden altijd ervaren dat er veel sociale regels zijn waar je je aan moet houden om mee te kunnen doen met de groep. Naar eigen zeggen snapt hij deze sociale regels niet of pikt hij ze niet op waardoor hij altijd het buitenbeentje was. Volgens hem moeten de andere deelnemers van EEGA Plus dit ook in het verleden ervaren hebben waardoor de deelnemers elkaar in hun waarde laten.

Marielle
Werkcoach EEGA Plus