Participatiewet

Je bent hier:

Met de Participatiewet is er een regeling gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong. Het kabinet heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties een Banenafspraak gemaakt. Heb je meer dan 25 werknemers in dienst? Dan ben je als werkgever verplicht een percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen. Dat heet het quotum arbeidsbeperkten. Ook bijstand valt onder de Participatiewet.

Ga je als werkgever mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen?

Dan kun je hulp krijgen van regionale Werkbedrijven en werkgeversservicepunten. Hierin werken gemeenten samen met het UWV, werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen. Het UWV en gemeenten bieden voorzieningen zoals jobcoaches en de mobiliteitsbonus. De Werkbedrijven zorgen voor plaatsing van mensen bij jouw bedrijf en begeleiding op de werkplek. Ook stellen zij samen met jou vast wat de loonwaarde van de werknemer is. Het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon krijg je terug. Dit gebeurt via een loonkostensubsidie.

Kandidatenverkenner

Ben je op zoek naar werknemers die onder de Banenafspraak vallen? Of wil je kenmerken weten zoals opleidingsniveau, reisafstand of het aantal uur dat een kandidaat wil werken? Gebruik dan de kandidatenverkenner Banenafspraak van het UWV.

Bron: Participatiewet en Banenafspraak, website van Ondernemersplein.nl. Geraadpleegd op 21 maart 2019, www.ondernemersplein.nl