Loonkostensubsidie

Je bent hier:

Loonkostensubsidie vanuit gemeente, hoe werkt het?

Voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, kan de gemeente loonkostensubsidie verstrekken. De subsidie compenseert het verschil tussen de productiviteit van de werknemer en het wettelijk minimumloon.

Komt de medewerker in aanmerking?

Eerst stelt de gemeente vast of de werknemer tot deze doelgroep behoort. Komt de werknemer in aanmerking? Dan wordt op de werkplek met eigen inbreng de loonwaarde vastgesteld. De maximale subsidie is 70% van het wettelijk minimumloon. Daarnaast ontvang je een vergoeding van 23,5% voor de werkgeverslasten. Is het loon van de werknemer hoger dan het minimumloon? Dan betaal je zelf het verschil tussen het minimumloon en het functieloon. Loonkostensubsidie kan zo nodig structureel worden ingezet. Wel wordt periodiek beoordeeld of de loonwaarde veranderd is. Informeer naar de mogelijkheden bij het werkgeversservicepunt van de gemeente waar de werknemer woont.

Let op: Loonkostensubsidie kan alleen worden ingezet op het moment dat je het voornemen hebt iemand in dienst te nemen. Dit geldt niet als je al iemand in dienst hebt. Tenzij het gaat om een schoolverlater van het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding mbo, die minder dan zes maanden geleden de overstap van school naar werk heeft gemaakt. Blijkt in deze periode dat de schoolverlater verminderd productief is, dan kan de gemeente alsnog loonkostensubsidie inzetten. Neem in zo’n situatie contact op met het werkgeversservicepunt van de gemeente waar de werknemer woont.

Loonkostensubsidie Wsw

Je kunt iemand met een Wsw-indicatie in dienst nemen op een begeleid-werkenplek. Dit betekent dat je diegene een arbeidsovereenkomst biedt. Begeleiding en aanpassingen worden geregeld vanuit de Wsw. Heeft de werknemer een verminderde productiviteit, dan kun je een vergoeding krijgen. Dit heet loonkostensubsidie. Je betaalt de werknemer het volledige loon. De loonkostensubsidie vanuit de Wsw kan duren zolang het dienstverband duurt. Maar alleen als die hele periode de productiviteit ook achterblijft bij die van een reguliere werknemer.

Bron: https://www.awvn.nl/publicaties/brochure/mensen-met-een-beperking-aan-de-slag-helpen/
Geraadpleegd op 21 maart 2019