De juiste leerstijl?

Je bent hier:

Een paar weken geleden las ik een artikel over verschillende leerstijlen. In het artikel werd door een wetenschapper beweerd ‘dat mensen geen leerstijl hebben maar een voorkeursaanpak’ en wat we dan het liefst doen, is niet altijd het beste voor ons. Met andere woorden veel mensen hebben liever een stuk taart dan een wortel, maar geen enkele diëtist zal de taart aanbevelen. Bij EEGA Plus wordt in het opleidingstraject gekeken naar hoe een deelnemer het beste kan leren. Is dit nu toegeven aan de voorkeur van een deelnemer of zijn er werkelijk persoonlijke leerstijlen?

Verschillende leerstijlen

In 1983 introduceerde de Amerikaanse psycholoog David Kolb een nog altijd populair leerstijlmodel dat uitgaat van vier groepen die zich op een bepaalde manier gedragen:
• Doeners – experimenteren en ervaren graag zelf
• Dromers – observeren vanaf de zijlijn
• Denkers – zijn theoretisch ingesteld
• Beslissers – proberen de theorie graag in de praktijk uit
Verder onderscheidt Kolb vier vormen van leren:
• Doen (actief leren)
• Voelen (concreet leren)
• Kijken (reflectief leren)
• Denken (abstract leren)

Het model kent tussen de gedragingen vier verschillende overgangen waarin geleerd wordt:
leerstijlen

Waarom is het belangrijk om je leerstijl te weten?

Als een deelnemer bij EEGA Plus zijn of haar leerstijlvoorkeur weet dan weet een opleidingscoach ook welke manieren van leren bij de deelnemer het beste werken. Dat geeft in de meeste gevallen een beter leerresultaat en tijdwinst. Het is goed om te weten hoe een deelnemer in elkaar zit zodat hij of zij het eigen gedrag en gevoelens beter (her)kent.
Met kennis over je eigen leervoorkeur en de werkvormen die bij de leerstijlen horen, kan de deelnemer ook beter begrijpen hoe anderen leren. De samenwerking met bijvoorbeeld andere deelnemers kunnen daardoor verbeteren.

Welke leerstijlen hanteren we bij EEGA Plus?

Het is handig om te weten welke leerstijl het beste bij een deelnemer past maar geeft EEGA Plus dan een stuk taart of een wortel? Met andere woorden is wat een deelnemer het liefste doet ook het beste voor diegene? Het beste is het niet altijd maar wat een deelnemer het liefste doet heeft wel de meeste motivatie. Bij EEGA Plus varieert de aangeboden lesstof, afhankelijk van het onderwerp en niet van de deelnemer. Een afbeelding van een onderwerp zegt meer dan hetzelfde onderwerp op anderhalve pagina te beschrijven. Eigenlijk kunnen we zeggen: bij EEGA Plus serveren we een worteltaart.

Ton Ekkelenkamp
Opleidingscoach EEGA Plus