Voordelen van het in dienst nemen van Wajongere samengevat

Er is een groot aantal regelingen waarvan je als werkgever gebruik van kunt maken, wanneer je iemand op basis van de Banenafspraak en de Quotumwet in dienst wil nemen. Sinds de invoering van de Participatiewet verschillen de situaties per gemeente, dus het is altijd aan te bevelen om voor elke gemeente de desbetreffende specifieke informatie en bronnen te raadplegen.

Sinds maart 2019 is daarvoor de regelhulp financieel cv van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Met deze regelhulp bepaal je of dat kan en hoe hoog je voordeel is.
Disclaimer: De in de regelhulp getoonde uitkomsten en bedragen zijn een schatting. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen.

  • Loondispensatie: maximaal vijf jaar lang de Wajongere betalen naar prestatie op basis van een loonwaarde die wordt vastgesteld in samenspraak met een arbeidsdeskundige van het UWV.
  • Mobiliteitsbonus: premiekorting op WAO/WW en WW en premie jonggehandicapten voor het in dienst nemen van een Wajongere met loondispensatie. Dit kan tot maximaal € 3.500 per jaar schelen en geldt voor de eerste drie jaar.
  • Mobiliteitsbonus: van € 7.000 maximaal per jaar voor het in dienst nemen van een Wajongere die gaat werken en tenminste het minimumloon verdient (zonder loondispensatie). Dit geldt ook voor de eerste drie jaar.
  • No-risk policy: het UWV betaalt ziektekosten volgens CAO regels, minstens 70% van laatste loon mits de ziekmelding op de eerste ziektedag direct doorgegeven wordt door de werkgever aan het UWV.
  • Voorziening aanpassing werkplek: een subsidie voor eventuele werkplek aanpassingen.
  • Aanvraag proefplaatsing: een Wajongere maximaal 2 maanden mee laten draaien op proef binnen uw bedrijf met behoud van uitkering. Met de intentie om bij goed functioneren na afloop van de proefperiode ten minste een halfjaarcontract aan te gaan.
  • Jobcoaching: over een periode van drie jaar kan de Wajongere persoonlijke ondersteuning aanvragen in de vorm van jobcoaching. Jobcoaching wordt ingezet voor de duur van 6 maanden en dient elk half jaar opnieuw aangevraagd te worden. In uitzonderlijke situaties kan de jobcoaching verlengd worden na afloop van de eerste drie jaar.