Werkgevers zijn verplicht werknemers bij ziekte hun loon twee jaar door te betalen. Zij kunnen daarom huiverig zijn om mensen met een beperking in dienst te nemen. Het UWV en de gemeente bieden u daarom een no risk polis als u iemand uit de doelgroep van de Banenafspraak in dienst neemt.

Wordt deze werknemer ziek? Dan ontvangt u een Ziektewetuitkering van het UWV. Ook krijgt u niet te maken met een premiestijging als de werknemer ziek uit dienst gaat, binnen 4 weken na het einde van het contract ziek wordt of na twee jaar ziekte recht krijgt op een WGA-uitkering.

Let op

  • Wanneer u gebruikmaakt van de no risk polis van het UWV en tevens loonkostensubsidie van de gemeente ontvangt, hoeft u de werknemer alleen ziek te melden bij het UWV. De loonkostensubsidie wordt tijdens ziekte opgeschort. Dit wordt automatisch aan de gemeente doorgegeven.
  • De no risk polis van het UWV geldt in de eerste vijf jaar dat een werknemer in dienst is. Bij een aanzienlijk verhoogd risico op ernstige gezondheidsklachten kan deze verlengd worden. Dat is niet nodig bij mensen die ooit Wajong hebben gehad of een Wsw-indicatie hebben. voor hen geldt de no risk polis zolang ze werken.
  • Voor werknemers die ondersteuning krijgen vanuit de gemeente en niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen eindigt het recht op ziekengeld op 1 januari 2021.

Bron: Mensen met een beperking aan de slag helpen: instrumenten en stappenplannen voorwerkgevers per doelgroep van de Banenafspraak. Geraadpleegd 15 juni 2017, www.awvn.nl.