Mobiliteitsbonus in het kort

Werkgevers die iemand uit de doelgroep in dienst nemen, krijgen een mobiliteitsbonus. De bonus bestaat uit een korting op premies die de werkgever betaalt voor werknemersverzekeringen. U mag gebruik maken van deze korting in de eerste drie jaar dat de werknemer in dienst is.

De premiekorting bedraagt 2.000 euro bij een contract van 12 maanden voor minstens 36 uur in de week. Echter, werkt de werknemer minder uren of maanden? Dan is de premiekorting voor dat jaar naar rato lager. De premiekorting kan nooit meer zijn dan het bedrag dat de werkgever aan premies voor de werknemersverzekeringen betaalt.

Bron: Mensen met een beperking aan de slag helpen: instrumenten en stappenplannen voorwerkgevers per doelgroep van de Banenafspraak. Geraadpleegd 15 juni 2017, www.awvn.nl.