Bij een jobcoach van het UWV is het van belang dat

  • De begeleiding voor de werknemer noodzakelijk is om zijn werk te doen én om zijn beperkingen te compenseren.
  • U een dienstverband van tenminste zes maanden biedt van minstens 12 uur per week met een loonwaarde van minstens 35%.
  • In uitzonderlijke gevallen is een jobcoach mogelijk als iemand minstens acht uur gaat werken met een loonwaarde van minstens 20%.
  • Een jobcoach is ook mogelijk in geval van een proefplaatsing.

Het UWV kent verschillende vormen van jobcoaching. Het is mogelijk dat de werknemer zelf een aanvraag doet voor jobcoaching. De werknemer kan dan zelf de organisatie kiezen die hem of haar gaat begeleidingen. De organisatie moet wel een door het UWV erkende jobcoachorganisatie zijn. U kunt er ook voor kiezen om als werkgever een aanvraag te doen voor interne jobcoach. U kunt dan een jobcoach in dienst nemen of inhuren of u laat een van uw eigen werknemers een aantal trainingen doen waardoor die zelf de coaching op zich kan nemen.

Bij interne jobcoaching gelden er wat minder eisen aan de jobcoach. U krijgt echter ook een beperktere vergoeding. Interne jobcoaching is onder andere interessant als meerdere werknemers jobcoaching nodig hebben. Het UWV bepaalt op hoeveel uren jobcoaching uw werknemer recht heeft. Het UWV gaat ervan uit dat in de eerste periode van zes maanden het standaard maximaal te vergoeden aantal uren 10% van het aantal gewerkte uren betreft. In uitzonderingssituaties kan dit meer zijn. Een jobcoach wordt telkens voor zes maanden toegepast en is in principe maximaal drie jaar bij dezelfde werkgever mogelijk.

Bron: Mensen met een beperking aan de slag helpen: instrumenten en stappenplannen voorwerkgevers per doelgroep van de Banenafspraak. Geraadpleegd 15 juni 2017, www.awvn.nl.