In het sociaal akkoord van 11 april 2013 is afgesproken dat werkgevers extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Met deze afspraak heeft de Participatiewet extra steun. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die in 2026 gecreëerd dienen te zijn.

100.000 daarvan zouden door de markt zelf gecreëerd moeten worden. 25.000 banen worden door de overheid gecreëerd. Hieruit volgt dat er elk jaar een flinke ontwikkeling in de arbeidsparticipatie van de doelgroep nodig zal zijn. Zodat in 2026 aan het totale aantal van 125.000 extra banen wordt voldaan. Deze afspraken zijn ten slotte wettelijk op papier gezet in de Quotumwet.

De Banenafspraak is een landelijke afspraak. Dat betekent dat er op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers van de sectoren markt en overheid het doel hebben gehaald.

Waarom bestaat de Wet Banenafspraak?

Kortom, mensen met een arbeidsbeperking komen moeilijk aan de slag. Wanneer mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen en vaker bij een reguliere werkgever aan de slag gaan, dan ontstaat er een meer ‘inclusieve arbeidsmarkt’. Om tot deze inclusieve arbeidsmarkt te komen hebben het kabinet en sociale partners samen afspraken gemaakt om extra banen te realiseren.

Wie behoren er tot de doelgroep van de Wet Banenafspraak?

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.
  • Mensen met een Wsw indicatie.
  • Wajongers met arbeidsvermogen.
  • Mensen met een Wiw baan of ID baan.

Wanneer u twijfelt of iemand onder de doelgroep van de Wet Banenafspraak wordt geschaard, dan kunt u dit nagaan in het doelgroepenregister.

 

Bron:Quotumwet.nl. Geraadpleegd op 9 juni 2017, www.quotumwet.nl