Participatiewet in het kort

Met de Participatiewet is er 1 regeling gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong. Het kabinet heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties een Banenafspraak gemaakt. Hebt u meer dan 25 werknemers in dienst? Dan moet u een percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen. Dat heet het quotum arbeidsbeperkten.

Gaat u als werkgever mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen? Dan kunt u hulp krijgen van regionale Werkbedrijven en werkgeversservicepunten. Hierin werken gemeenten samen met het UWV, werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen. Het UWV en gemeenten bieden voorzieningen zoals jobcoaches en de mobiliteitsbonus.
De Werkbedrijven zorgen voor plaatsing van mensen bij uw bedrijf en begeleiding op de werkplek. Ook stellen zij samen met u vast wat de loonwaarde van de werknemer is. Het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon krijgt u terug. Dit gebeurt via een loonkostensubsidie.

Bent u op zoek naar werknemers die onder de Banenafspraak vallen? Of wilt u kenmerken weten zoals opleidingsniveau, reisafstand of het aantal uur dat een kandidaat wil werken? Gebruik dan de kandidatenverkenner Banenafspraak van het UWV.

Ook bijstand valt onder de Participatiewet. Bent u ZZP’er geweest, maar nu in de bijstand? Als u weer in deeltijd betaald gaat werken wordt een deel van uw inkomsten niet verrekend met uw bijstandsuitkering. Dit geldt voor 6 maanden, verspreidt over een langere periode.

Bent u nog ZZP’er, maar heeft u financiële steun nodig? U kunt bij uw gemeente verschillende vormen van bijstand aanvragen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Bron: Participatiewet en Banenafspraak, website van Ondernemersplein.nl. Geraadpleegd op 9 juni 2017, www.ondernemersplein.nl