Veelgestelde vragen

De deelnemers die aan het EEGA Plus Traject naar Werk beginnen met de Intensieve Kennismaking. Daarin wordt onderzocht welke richting het best aansluit. Hierna gaan ze van start. Het Traject naar Werk begint met het behalen van een startkwalificatie. Gaandeweg volgen de deelnemers modules en cursussen om uiteindelijk een reguliere en duurzame baan te vinden.

De deelnemers volgen verschillende trainingen. Een daarvan is de ‘Stage Voorbereiding Training’. Hierin leren de deelnemers aan te geven wat ze op de werkvloer nodig hebben om goed te kunnen functioneren. De invalshoek van de training is positief en richt zich op datgene wat de deelnemers allemaal wél kunnen. Door deze concrete aanpak krijg je als werkgever een duidelijker beeld hoe je een deelnemer binnen jouw organisatie kunt inzetten.

Gedurende het traject lopen de deelnemers ongeveer drie stages. Soms wijkt dit aantal af, dit verschilt per deelnemer. De minimale duur van een stage is drie maanden. Indien gewenst, kan de stageduur verlengd worden met een maximum van anderhalf jaar. Elke drie maanden vindt er een evaluatie plaats. EEGA Plus heeft geen vaste instroommomenten, de deelnemer kan op elk gewenst moment instromen en starten met de stage.

Wij vinden het belangrijk dat de deelnemer als een volwaardige werknemer kan meedraaien in jouw organisatie. Het aanleren van werknemersvaardigheden staat daarom centraal tijdens de stage. Denk hierbij aan factoren als samenwerking, oplossingsgerichtheid en zelfstandigheid. Welk gedrag vertoont de deelnemer bijvoorbeeld op de werkvloer? Hoe is de samenwerking? Stelt de deelnemer voldoende vragen en vindt er overleg plaats? Hoe gaat de deelnemer om met problemen? En wordt er actief deelgenomen aan een werkoverleg of gezamenlijke pauze?

Het verwachtingspatroon van de werkgever en de deelnemer moet overeenkomen om tot een passende stage te komen. De ene deelnemer heeft meer begeleiding nodig om goed mee te draaien in de organisatie dan de ander. Het afstemmen van ieders verwachtingen is daarom erg belangrijk. We gaan hierover in gesprek: wat verwacht je als werkgever van de deelnemer? En wat verwacht de deelnemer van jouw organisatie? Met behulp van dit gesprek kunnen we peilen of een stage geschikt is voor beide partijen.

Bij EEGA Plus werken we met een beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier richt zich op doelen en kerntaken die de deelnemers moeten behalen en afronden. De kerntaken bepalen we voorafgaand aan de stage en variëren per deelnemer.

Iedere deelnemer aan het Traject naar Werk heeft een contract met einddatum. Deze einddatum staat per kalenderjaar vast op 31 juli. Tot aan het moment dat het contract afloopt, kan de deelnemer terugvallen op het traject bij EEGA Plus.

Voorbeeld: een deelnemer heeft op 31 augustus 2020 een contract getekend met een loopduur van 2 jaar. Tot 31 juli 2022 kan deze deelnemer terugvallen op EEGA Plus. Mocht de deelnemer in de tussenperiode (tijdelijk) ergens gewerkt hebben en opnieuw behoefte hebben aan begeleiding van EEGA Plus, dan kan dit. De deelnemer houdt tot 31 juli 2022 recht op begeleiding. Deze einddatum is wel leidend. Het is daardoor niet zo dat de deelnemer het recht op begeleiding kan verlengen met de periode waarin hij of zij in de tussentijd ergens in dienst is was.