Veelgestelde vragen

Nee, als werkgever zijn er geen kosten verbonden aan het aanbieden van een werkplek. Het Traject naar Werk wordt gefinancierd vanuit de overheid.

Nee, als werkgever ben je niet verplicht om een stagevergoeding te betalen. Je kunt er wel voor kiezen om een stagevergoeding aan te bieden.

Controleer bij het aanbieden van een stagevergoeding of de deelnemer een Participatiewetuitkering ontvangt. In dat geval kan een stagevergoeding ongunstig zijn voor de deelnemer. De gemeente kan deze inkomsten mogelijk inhouden op de uitkering van de deelnemer. Elke gemeente bepaalt zelf hoeveel er wordt ingehouden.

Ja, als werkgever mag je meer betalen dan het wettelijk minimumloon. Minder niet. Onze deelnemers zijn verplicht om minstens het wettelijk minimumloon te verdienen. Als er binnen jouw branche een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) geldt, is deze leidend.

Nee, als werkgever ben je niet verplicht om een reiskostenvergoeding aan te bieden. Je kunt er wel voor kiezen om een reiskostenvergoeding aan te bieden. Een reiskostenvergoeding heeft geen invloed op een Participatiewetuitkering. Deze inkomsten worden niet ingehouden door de gemeente en zijn daarom gunstig voor de deelnemer.